Ve sředu 26.2. 2020 proběhlo na gymnáziu Česká Lípa okrení kolo zeměpisné olympiády. Naší školu reprezentovali tito žáci:

v kategori

A – Pavel Hegr

B – Daniel Kříž, Štěpán Šubrt

C – Kateřina Hadravová, Radek Nepomucký

Nejlépe se vedlo Kateřině Hadravové, která zkončila na 2. místě a postupuje do krajského kola.

Daniel Kříž se umístil na 3. místě a Štěpán Šubrt na 4. místě.

Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a Kačce přejeme hodně štěstí v kraji.

 

Mgr. Zdeňka Šumová