Informace od MUDr. Jany Pilnáčkové, ředitelky sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.
Doporučení MŠMT pro školy ke koronaviru.

Informace od ředitelky odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Libereckého kraje k omezení šíření infekční choroby.
Jak si správně mýt ruce.
Základy etikety při respiračních chorobách.
Co může udělat každý u nás.