Výuka probíhá dálkově přes systémy Bakaláři a Teams.