Vypracovat souhrnné opakování 3. celku na str. 49 a 50.