Zapiš si do sešitu vlastivědy dějepisné

Národ sobě

Císař František Josef I. uvolnil poměry v Rakousku – české noviny a knihy.

Vznikaly spolky divadelní, čtenářské, tělovýchovné – Sokol ( dobrovolný úkol: vyhledej si informace na internetu a zapiš do sešitu).

1867 vznik Rakousko – Uherska – české země patřily pod Rakousko.

Povinná školní docházka byla rozšířena na 8 let, všichni obyvatelé byli gramotní ( uměli číst, psát a počítat).

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK

-působil na univerzitě – nejvyšší škole, kterou Češi měli

  • postavil se do čela boje za samostatný český národní stát

(dobrovolný úkol: vyhledej si informace o Masarykovi a vypiš si zajímavosti).