Vážení rodiče,

sděluji Vám, že na základě rozhodnutí MŠMT se od 11. 5. 2020 opětovně otevírá škola pro žáky 9. ročníku, kteří se chystají na přijímací zkoušky na SŠÚčast žáků je zcela dobrovolná. Je však nutné žáka přihlásit do stanoveného termínu a vyplnit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ viz příloha. Výuka bude zaměřena pouze na přípravu žáků 9.tříd k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky a bude probíhat v úterý a ve čtvrtek od 8:55 do 12:35 (vždy 2 hodiny Čj a 2 hodiny M). Vzdělávací aktivity budou realizovány pro skupiny žáků, které budou tvořeny výhradně žáky 9. ročníků.

Přihlásit se musíte nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020.

Později již není možné žáka přihlásit!!!

Podmínkou přihlášení je vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 Možnosti přihlášení:

 • Mailem na skola@zstyrsceskalipa.cz
 • Telefonicky na Mgr. A. Lačný – 602 572 680 nebo Mgr. J. Ort 728 858 641
 • Osobně v budově školy

  Způsob výuky:

 • Homogenní skupina žáků: počet 15 (rozdělení do skupin určí škola dle svých kapacit)
 • Složení skupin žáků stanoví předem ředitel školy a je neměnné.
 • Každý žák bude sedět v jedné lavici – dodržování odstupu
 • Zvýšený dohled nad pohybem žáků ve společných prostorách; chodby, WC, omezení volného pohybu žáků
 • Povinnost nosit roušky ve společných prostorách; množství roušek – 2 na den + sáček na odkládání
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Žák bude do školy vcházet určeným v chodem v určený čas
 • Šatny nebudou využívány
 • Školní jídelna bude vařit – v případě zájmu je nutné se přihlásit (žáci mají automaticky obědy odhlášené)
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Podrobné informace ke kompletní organizaci výuky budou zveřejněny v pondělí 11.5.2020 na webových stránkách školy (bude přihlíženo k počtu přihlášených žáků).