V souvislosti s opatřeními při onemocnění Covid -19 je stanoven termín jednotné přijímací zkoušky takto:

a) 8. června pro všechny čtyřleté maturitní obory
b) 9. června pro osmiletá gymnázia
c) 23. června náhradní termín (pro případ nemoci v řádném termínu)

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020

Jednotná přijímací zkouška se koná pouze v jednom termínu a uchazeč ji bude vykonávat na škole, kterou uvedl jako první v pořadí na přihlášce.