Vážení, rodiče,
přeposílám informace k organizaci školní výuky od pondělí 25.5. 2020.
Děti jsou povinny ​mít při nástupu do školy čestné prohlášení a 2 roušky + sáček.
Žáky si vyzvedává před školou pedagog. Naše třída se bude scházet každý den v 7.50 před vchodem do šaten. Není dovoleno sdružovat se před vstupem do školy delší dobu před uvedeným časem a ústa a nos musí být chráněny rouškou. Vstup cizím osobám  do školy je zakázán. Časy je nutné dodržovat přesně!!!!!
Šatní skříňky nejsou k dispozici. Pokud je sucho, žáci se nebudou přezouvat, bundy si berou do třídy.​ Školní rozvrh je upraven, děti si přinesou pracovní sešity z ČJ, M, sešity z Př, Vl. Výuka jazyků poběží nadále formou zadávání úkolů od konkrétních učitelů. Stejně tak já pojedu zároveň on-line výuku nadále přes Teams, včetně zadávání úkolů. (pro děti, které zůstanou doma budu připojená po celou vyučování). Děti budou ihned v pondělí informovány o fungování ve škole a budou poučeny o bezpečnosti. Přihlášení dětí do školy je závazné a v případě neúčasti na vyučování rodič dítě omlouvá běžným způsobem, dle školního řádu. Při pohybu ve společných prostorách jsou děti a učitelé povinni nosit roušku, při výuce na svých místech a uvedených rozestupech rouška povinná není. Velkou přestávku budeme trávit venku.
Vyučování naší třídy končí denně ve 12.00. Děti, které nemají oběd, odcházejí z areálu školy pryč. Děti, které jdou na oběd, odcházejí s učitelem do jídelny na 12.10Obědy je nutné přihlásit a mít čip.
Jakou formou bude předáváno vysvědčení pan ředitel neví. ​
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, na které zde nenajdete odpověď, kontaktujte mě telefonicky či mailem.
Už se na děti moc těším.
Mějte se hezky a většina z Vás snad od pondělí i klidněji.
S pozdravem M.M.​