Co se nám nejvíce povedlo..

V matematice :

V českém jazyce :

Ve vlastivědě :

Ve výtvarné výchově :

V

V pracovním vyučování :