Oznamuji Vám, že na pondělí 29. června 2020 a úterý 30. června 2020 vyhlašuji pro všechny žáky Základní školy Dr. Miroslava Tyrše volné dny v souladu s § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

Zdůvodnění:

  • dezinfekce prostor budovy
  • plánovaná oprava a údržba

Organizační zajištění:
Rodiče budou o vyhlášení volných dnů prokazatelným způsobem informování prostřednictvím písemné informace, umístěním informací na webové stránce školy a vyvěšením informačních letáků na viditelném veřejném místě.

S pozdravem
Mgr. Antonín Lačný
ředitel školy