ČESKÝ JAZYK:

  • Hravá vyjm. slova str. 56 / cv. 2
  • PS str. 16 / cv. 1 ( u podtržených podstatných jmen si můžete také zkusit určit pád a číslo – stačí ústně)

MATEMATIKA: Násobení dvojciferných čísel jednociferným číslem

  • výukové video – www.matyskova-matematika – 8. díl, strana 57, cvičení 1, cvičení 2
  • PS str. 34 / cv. 1, 2, 3
  • geometrie – PS str. 44 / cv. 4, 5

PRVOUKA:

  • učebnice str. 67 – pročíst
  • www.rysava.websnadno.cz – prvouka – 3. ročník – 2. pololetí – Člověk a kostra, Vnitřní ústrojí člověka ( tady i cvičení 2)