ČESKÝ JAZYK:  PS prosím pečlivě přes prázdniny uschovejte. Kapitolu SLOVESA – osoba, číslo, čas – probereme v září.

  • PS str. 38 / cv. 1, 1a, 1b – vyhledejte pouze slovesa, 1d
  •                   cv. 2, 3

MATEMATIKA:

  • PS str. 35 / cv. 1, 2, 3
  • MIN str. 25

PRVOUKA:

  • učebnice str. 68 – přečíst
  • PS str. 54