Vysvědčení bude všem třídám vydáno v pátek 26.6.2020.

Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, kteří předloží (již předložili) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.

Žáci, kteří nepředloží ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, nebudou vpuštěni do školy. Vysvědčení jim bude předáno po dohodě s TU při odchodu své třídy u příslušného vchodu (viz Harmonogram vstupů do školy).

Konec vydávání vysvědčení je pro 1.stupeň nejpozději v 8:50 a pro 2.stupeň nejpozději v 10:00.

Žáci budou vstupovat do školy určenými vchody a podle níže uvedeného harmonogramu.

Nevyzvednutá vysvědčení budu uložena 26.6.2020 u ZŘŠ a od 29.6.2020 v kanceláři sekretářky.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.

Harmonogram vstupů do školy.

Mapa vstupů do školy zde