V pátek 26.6. se konečně sejdeme ve škole a rozdáme si závěrečné vysvědčení, je nutné dodržet čas a místo ! (Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena u zástupců nebo v kanceláři).

7.45 před šatnami žáky vyzvednu.

S sebou přinést potvrzení o bezinfekčnosti, souhlas s nákupem sešitů a 400 Kč na jejich nákup.

Učebnice 4. třídy vybereme v září- dejte do pořádku.

Pracovní sešity a běžné sešity ze 4. ročníku nevyhazujte- využijeme ještě v září!!!