Od března do června se naše třída učila distančně z domova, hned od počátku jsme využívali možnosti aplikace Teams na office 365, tedy chatování, zadávání i odesílání úkolů i on-line hodiny každý den. Všichni ( z počátku i naši rodiče) jsme se přitom velmi zdokonalili v práci s počítačem. Práce, které jsme během této doby odevzdávali, byly mnohdy na velmi vysoké úrovni. K procvičování jsme také využívali on-line aplikace na internetu jak quizlet , quizizz, toglic, včelka aj. Samozřejmostí bylo využívání on-line učebnic.

Společně jsme během této doby vytvořili 2 on-line knihy. Které si můžete prohlédnout zde:

https://app.bookcreator.com/books