Hned začátkem září nás čekalo odložené Pasování na čtenáře.

Kromě dvou žáků z naší třídy, všichni zvládli zadané úkoly a získali diplom čtenáře. Pro všechny to byl velmi slavnostní okamžik.