V pátek 25. září se naše Krtečkova třída vypravila do MĚSTSKÉ KNIHOVNY v České Lípě, aby zde děti ukázaly, jak se za celou 1. třídu a v době distančního vyučování naučily pěkně číst. Každý zde musel splnit 3 úkoly. Nejprve jsme tělem předvedli zadané písmenko, poté vymysleli alespoň 2 slova začínající tímto písmenem. Druhý úkol znamenal přečíst ukázku a poznat, ze které knihy je. Nakonec jsme si zopakovali,  jak se máme ( i nemáme ) o knihy starat. Po řádném splnění všech tří úkolů jsme každý poklekli a rytíř Hynek nás slavnostně pasoval na čtenáře. Každý čtenář byl odměněn medailí, glejtem a průkazkou do knihovny na celý rok zdarma.