Z vyhlášky o zájmovém vzdělávání:

Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny nebo školního klubu po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.

S účinností dnem 23. 10. 2020

Celkové vyúčtování bude provedeno po skončení uzavření škol.