S účinností od 5.1. 2021 platí nová opatření týkající se přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou.
Ředitel SŠ může rozhodnout, že se jednotná příjímací zkoušku (PZ) nebude konat.
Pokud se jednotná PZ (Cermat) nekoná, koná se vždy školní příjímací zkouška na příslušné střední škole. Tato zkouška se však nesmí konat ve stejný termín stanovený pro jednotnou PZ.
Pokud je součástí prvního kola příjímací řízení jednotná PZ nebo školní PZ, může ředitel SŠ rozhodnout o jejich nekonání. Tuto skutečnost musí nejpozději do 8. března 2021 zveřejnit na webu školy a do 19. března sdělit informaci všem uchazečům. Nekonání PZ nebo školní PZ je podmíněno pokud:
– tuto skutečnost oznámí v kritériích pro přijímání žáků
– počet přijatých přihlášek je nižší než předpokládaný počet přijatých žáků

Pro přijímací řízení do osmiletého gymnázia se nic nemění.

Vedení školy