Ve třídě máme 19 žáků. S vyznamenáním ukončilo 1. pololetí všech 19 dětí.

Samé jedničky mělo 12 dětí.

Všem dětem moc gratuluji ke krásným školním výsledkům.

Rodičům patří mé poděkování za skvělou spolupráci.

Užijte si všichni hezké prázdniny a já se budu na děti těšit ve druhém pololetí.

Anita Pavlíčková