Pedagogicko-psychologická poradna v České Lípě stále pracuje a funguje pro rodiče, žáky a školy i v době uzavření škol vzhledem ke zvýšeným opatřením v rámci koronavirové nákazy.
Pracovníci PPP přijímají žádosti o vyšetření, případně prodlužují platnost vyšetření, nabízejí také pomoc se zvládnutím online výuky formou konzultací.
Rodiče vycházejících žáků, evidovaných v PPP s poruchami učení a chování, si musí sami požádat o dodatek k přihlášce, jinak střední škola nebude respektovat možnost navýšení času při konání přijímací zkoušky.
Mgr. Jana Kalivodová