DEN 1
V pondělí 15. března jsme zahájili týdenní setkání projektu Erasmus + Living Beside the Water. Jedná se v pořadí o druhé setkání našeho projektu šesti škol, které tentokrát pořádá naše škola. V současné době se samozřejmě jedná o mobilitu virtuální.
V čase schůzky se připojilo 54 účastníků ze šesti zemí: z Řecka, Litvy, Itálie, Portugalska, Španělska a od nás z České Lípy. Jedním z dnešních účastníků byla také paní starostka ing. Jitka Volfová, která přivítala účastníky setkání, a oficiálně zahájila tuto virtuální mobilitu jménem města Česká Lípa.

Náš projekt Living Beside the Water je zaměřen na vodu a její důležitost pro život. Z České Lípy jsme vybrali jako vodní zdroj řeku Ploučnici. Během setkání v tomto týdnu ukážeme našim partnerským školám pramen Ploučnice a její tok, zejména unikátní meandry, průrvu, vodní hrad Lipý, a také přiblížíme ostatním historii řeky. Během  společných setkání si také představíme maskoty jednotlivých škol. Českým maskotem je samozřejmě vodník, jak jinak?