Druhé online setkání proběhlo v rámci projektu Erasmus + Living Beside the Water opět úspěšně. Všech šest týmů odprezentovalo svého maskota. Žáci provedli slovem své prezentace a videa, na kterých pilně pracovali.

Většina maskotů, včetně našeho, měla spojitost s vodou a místní kulturou/oblastí, ve které děti žijí. Naši žáci vybrali za maskota klasického pohádkového vodníka. Na jeho výrobu použili nejrůznější materiály: dřevo, látku, karton, polystyren. Barbora Nyklová a Kristýna Křečková z 8. C prezentaci prováděly slovem. Žákyně objasnily jeho vizáž, výrobu i to, jak v pohádkách a filmech často vystupuje. Protože v anglickém překladu můžeme najít více výrazů, použili jsme oficiální překlad z básně Karla Jaromíra Erbena- Water Goblin.

Viděli jsme různé způsoby zpracování maskota.  Děti si s maskoty opravdu vyhrály- šily, malovaly, vytvářeli z nejrůznějších materiálů. Maskotem se stala zvířata- například Portugalsko, Itálie a Řecko, vymyšlené, dětmi navržené postavy- Španělsko nebo maskot symbolizující propojení dvou místních řek- Litva.

Děti ze všech zemí si daly záležet, jejich prezentace a finální podoby maskota byly opravdu obdivuhodné. Děkujeme.