Přeji všem dětem a jejich rodinám krásné prožití velikonočních svátků.

Děkuji rodičům i ostatním členům rodiny za spolupráci a podporu při výuce našich dětí.

A. Pavlíčková