Všichni žáci se vzdělávají prezenčním způsobem

Od pondělí 31.5.2021 se ruší homogenita skupin. To znamená, že výuka probíhat v i mezitřídních skupinách. Toto opatření se týká především výuky cizích jazyků, tělesné výchovy a volitelných předmětů.

Testování žáků a pracovníků školy –  žáci i pracovníci školy se testují 1x týdně po příchodu do školy.

Šatna – žáci přichází do šatny hlavním vchodem do šatny v časových intervalech:
1.stupeň – 7,30 – 7,45 hod., možná výjimka po domluvě
2.stupeň – 7,45 – 7,55 hod., možná výjimka po domluvě

Cizí jazyk, tělesná výchova, volitelné předměty – zůstává zachována homogenita tříd.

Rozvrh hodin – vyučuje se podle rozvrhu hodin pro prezenční výuku – ZDE
1. stupeň – 4. a 5. hodiny nebo 5. a 6. hodiny (podle konce vyučování) se budou učit v bloku, bez přestávky – konec vyučování se zkrátí o 10 minut.
2. stupeň – totéž se týká hodin Tělesné výchovy nebo Výtvarné výchovy (Vv – pouze žáci 6. a 7.tříd).

Tělesná výchova je povolena ve venkovních prostorách.

Školní družina školní klub – ŠD a ŠK jsou v běžném provozu bez omezení. Budou nově vytvořeny ročníkové skupiny.

Školní jídelna
Nutný doprovod žáků do jídelny a předání třídy dohledu.
Nutný rozestup mezi třídami, max. 4 žáci u jednoho stolu.

 

Všichni žáci i pracovníci školy mají povinnost nosit v budově školy ochranné prostředky dýchacích cest a dodržovat všechna hygienická opatření proti Covid 19.