Předposlední den virtuálního setkání v Portugalsku započal prezentací a komentováním plakátů, které děti předchozí den vytvářely. Kromě zhlédnutí finální podoby plakátů jsme se dozvěděli také mnoho nových a zajímavých informací. Českou republiku reprezentoval Šimon Janoušek. Připomněl důležitost vodních ploch se zaměřením na Holanské rybníky a Máchovo jezero. Slouží k rybaření, v jejich blízkosti žijí také chránění živočichové a rostou chráněné druhy rostlin. Litva představila romantický snímek klášterního komplexu Pažaislis. Řecko se, vzhledem ke své poloze, zaměřilo na lodě a také sdílelo e-book s informacemi o důležitosti vodního faktoru. Důraz byl kladen i na historii z období antiky. Itálie přiblížila přístav v Livornu. Španělsko se věnovalo Kantaberskému moři. Členité pobřeží, písečné pláže a rybářská městečka lákají turisty k návštěvě. Portugalsko uzavíralo přehled plakátů. Dozvěděli jsme se informace o přehradách v oblasti Alentejo. Přehrady slouží jako důležitý zdroj pro zavlažování vyprahlé krajiny.

Druhá část setkání byla věnována platformě eTwinning. Díky ní mohou učitelé, žáci z různých evropských zemí komunikovat, spolupracovat a zapojovat se do projektů. Od roku 2014 je součástí Erasmus+. Učitelé a žáci zapojeni do projektu pracují s prostředím TwinSpace. Učitelé z Portugalska nás seznámili s fungováním této platformy. Děti se dozvěděly, k čemu slouží jednotlivé záložky – členové, chatovací místnost, fórum, ale i podpora, která vás provede platformou krok po kroku. Děti si také mohly vyzkoušet, jakým způsobem do ní mohou přispívat, jak a kam vkládat například videa, fotky a jiné soubory.