I mezi nás přišli čerti s Mikulášem a andělé. Bohužel nás v tento den bylo ve třídě pouze sedm, ostatní žáci byli doma v karanténě. Přesto se se všemi viděli – on -line vysílání.