Co vašim dětem nabídneme?

 • skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima
 • kvalitní výuka
 • krásné třídy
 • perfektní vybavení ICT – ve všech třídách  výuka na interaktivních tabulích (žádná novinka),
 • angličtina od 1. ročníku v rámci dopoledního rozvrhu hodin v rozsahu dvou hodin týdně
 • od šestého ročníku mají žáci možnost  si vybrat  volitelný předmět dle svých zájmů a schopností (volba dalšího cizího jazyka – ruština nebo němčina) nebo předmět z nabídky školy s přihlédnutím k volbě svého budoucího povolání
 • zábavná školní družina umístěna ve vlastních prostorách s vlastními hernami  a školní klub (pro žáky od čtvrtých tříd)
 • vysoká úspěšnost přijetí žáků z 5. ročníků  na víceletá gymnázia a žáků 9. ročníků na SŠ
 • projekty, akce, koncerty, divadlo, sportovní soutěže – získávání cen a ocenění
 • prevence  sociálně patologických jevů
 • výborná kuchyně (výběr ze dvou jídel)
 • školní jídelna i školní družina v areálu školy
 • ozdravné pobyty od prvních do pátých tříd, lyžařské kurzy od šestých do devátých tříd
 • plavání a bruslení od 1. do 5.ročníku
 • nově zrekonstruované sportoviště  v areálu školy , které je v odpoledních hodinách hojně využíváno dětmi ŠD
 • ale hlavně spokojená a přátelská atmosféra mezi všemi z Tyršovky