1) Provést registraci v elektronickém systému ZápisyOnline – registraci můžete udělat zde.

2) V systému se vygeneruje Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023. Tu je potřeba vytisknout a podepsanou doručit.
(Pokud nechcete použít elektronický systém registrace, pak můžete Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023 stáhnou zde – Žádost o přijetí můžete stáhnout).

3) Možné způsoby doručení Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023

a) osobně – nejpozději v den a čas konání zápisu (vzhledem k vývoji epidemické situace předpokládáme organizaci zápisů tradičním způsobem – tzn. s osobní přítomností dětí a zák. zástupců ve škole)
b) do datové schránky školy (ID schránky je imaxkj5)
c) emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce spolu se skenem rodného listu žáka na adresu skola@zstyrsceskalipa.cz
d) poštou spolu s kopií rodného listu žáka na adresu ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526, Česká Lípa 47001
e) osobním podáním – vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do hlavní budovy ZŠ (ul. Mánesova))
f) osobním podáním – kancelář školy – spolu s rodným listem- hlavní budova školy – ul. Mánesova 1526

4) K zápisu je nutné dodat:

1. Vyplněnou Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023
2. Rodný list dítěte
3. Potvrzení o trvalém bydlišti dítěte