V březnu k nám do třídy přibyli tři noví žáčci, Alanka, Violetka a Matvi z Ukrajiny…Při výtvarné výchově jsme kreslili jarní květiny. Na konci března jsme hodně chyběli a tak na fotkách nebudeme všichni..