Dne 21.dubna jsme společně vyrazili na projektový den zaměřený na ochranu životního prostředí, rostlin a živočichů a národní parky v našem okolí.

V Kyjově jsme se setkali s našimi průvodkyněmi z o.p.s. České Švýcarsko z Krásné Lípy. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny a vydali jsme se na okruh Kyjovským údolím každá skupina v opačném směru. Cestou nám paní Helena Houdová ukazovala zajímavá místa, rostliny, živočichy, přibližovala nám historii národního parku a seznamovala nás s různými aspekty ochrany přírody.

Vyprávěla nám také různé pověsti a legendy, které se vypráví v Kyjovském údolí.

Uprostřed cesty jsme se potkali s druhou skupinou, která s průvodkyní Martinou Janečkovou postupovala opačným směrem.

Gabriela Jindrová a Zdeněk Brož TU 7.A a 6.A.

Projekt byl financován z programu Šablony do škol 3 z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.