Tento týden jsme dokončili práci na vytvoření našeho modelu Sluneční soustavy. Na výrobě modelů planet pracovala celá třída několik měsíců ve výtvarné výchově. K tomuto projektu jsme také v hodinách informatiky připravili vědomostní soutěž pro spolužáky z naší školy. Vytvořili jsme dokumenty se zajímavými informacemi o jednotlivých planetách a vymysleli otázky pro spolužáky týkající se informací ze Sluneční soustavy. Aby odpovídání v soutěži bylo zajímavější a hravější, převedli jsme otázky do QR kódů. Účastníci soutěže je nejdříve musí rozluštit čtečkou QR kódu ve svých mobilních telefonech, své odpovědi napsat na papír a donést do naší třídy. Odpovědi budeme sbírat do konce května, potom vylosujeme tři úspěšné řešitele, které odměníme je sladkou cenou.

Podívejte se jak, jsme na našem projektu pracovali.