V tomto školním roce naposledy proběhl na naší škole Sběr starého papíru. Děti z naší třídy celkem nasbíraly 476 kg. Nejvíce odevzdali tito žáci:

  1. místo: Sebík Matoušek        141 kg
  2. místo: Natálka Bilková         120 kg
  3. místo: Matýsek Kulhánek    116 kg

Dalšími „sběrači papíru“ byli: Marlenka Maraljingoo, Honzík Džudža, Ami Munguntsetseg, Tomík Nguyen, Sofinka Semančíková, Jára Tuguldur a paní učitelka.

Všem patří velká pochvala a každý si zasloužil odměnu.