V úterý 14.6. jsme v 7.A měli projektový den na téma Kyberšikana. Nejprve jsme přivítali pana Vavříčka z Probační a mediační služby, který nám přiblížil trestné činy, které se páchají na internetu a jaké důsledky mohou mít pro oběť a samozřejmě také, jak může být pachatel potrestán. V další části projektu jsme se rozdělili do pěti družstev, která dostala mapy, karty a vydala se obejít 6 stanovišť, na kterých musela plnit úkoly: vytvořit plakát s pravidly bezpečného chování na internetu, sestavit pojmovou mapu na téma kyberšikany, složit maják bezpečí, který přibližuje výhody a nevýhody internetu, odpovědět správně na otázky týkající se internetové bezpečnosti, dobít spolužákům baterky napsáním toho, co se nám na nich líbí, nebo proč je máme rádi a nakonec natočit video s krátkou scénkou na téma internet a bezpečnost.

Když  družstva obešla všechna stanoviště, tak jsme sešli opět ve třídě, kde jsme si prohlédli výtvory jednotlivých družstev a zhodnotili projekt. Děti bavilo natáčení videa, dobíjení baterek a tvorba plakátu a asi nejméně je bavila pojmová mapa. Přednáška pana Vavříčka děti také zaujala.

Děkujeme žákům z 9.B a 9.C za pomoc na jednotlivých stanovištích.

Projekt proběhl za podpory EU.

Gabriela Jindrová TU 7.A