Dne 10.6. jsme absolvovali vodácký kurz na Malé skále. Po převlečení a vyfasování vest jsme byli proškoleni, rozdělili jsme se po šesti lidech na rafty a vyrazili jsme na vodu. Sjeli jsme zhruba 11 kilometrů z Malé skály do kempu v Dolánkách. Cesta byla dobrodružná, místy bylo méně vody, tak jsme museli dávat pozor, abychom neuvízli na mělčině nebo nějakém kameni, ale všichni jsme v pořádku dojeli. Poděkovali jsme panu Milanovi za super zážitek a hned jsme zase běželi, abychom stihli vlak z Turnova. Děkujeme také paní učitelce Fišerové, že nám tento kurz zařídila.

Gabriela Jindrová, TU 7.A