Minulý týden žáci 8. tříd navštívili vrcholové partie centrálních Krkonoš. Naše trasa vedla od Vrbatovy boudy přes Zlaté návrší k Mohyle Hanče a Vrbaty. Zde jsme si připomněli tragický závod na 50 km z roku 1913. Pokračovali jsme přes Pančavský vodopád k Labské Boudě. Cestou jsme si ukázali němé  Muttichovy značky a zorientovali jsme se v krajině. Na prameni Labe jsme se společně vyfotili a pokračovali jsme ke Sněžným jámám.

Velká a Malá sněžná jáma, ukázka činnosti ledovce leží na polské straně Krkonoš. Obešli jsme všechny vyhlídky, snědli svačiny a podél Labe jsme sestoupili Labským dolem až do Špindlerova Mlýna.