V pátek 24. ž. 2022 jsme měli cvičení v přírodě. Byli jsme na koupališti v Dubici. Děti si to tam hezky užily.