V úterý 6. prosince jsme byli pozváni na návštěvu na střední školu Klíč, která sídlí v Pražské ulici, na sídlišti Lada. Ve škole nás přivítala zástupkyně ředitelky ing. Matoušková. Dětem přiblížila možnost studijních oborů na Klíči, studijní pilíře, důraz na výuku cizích jazyků a zodpověděla všechny dotazy, které děti měly. Po úvodu jsme si prošli celou školu, ing. Matoušková nám ukázala odborné učebny, i relaxační místnost, kde studenti mohou trávit přestávky. Na této škole děti zaujalo, že studenti mohou sami malovat zdi a po zdech – zhruba jednou za čtyři roky se studenti podílí na výmalbě zdí, což je opravdu originální a také, že tu nezvoní. Škola Klíč je velmi malá, jsou zde pouze čtyři třídy, takže prostředí je opravdu rodinné a studium nabízí možnosti zajímavého uplatnění, nebo dalšího studia na vysoké škole.

Gabriela Jindrová a žáci 8.A