V úterý 19. září jsme se v rámci našeho třídního projektu vydali do Prahy, abychom se seznámili s historií některých památek. Největší pozornost jsme věnovali Karlovu mostu. Tady na nás čekala velmi příjemná paní průvodkyně, která nás seznámila s historií Karlova mostu, povyprávěla příběhy a pověsti spojeny s touto památkou. Také jsme se rozdělili do několika skupinek a soutěžili o zlaťáky a drahokamy v různých zajímavých kvízech. Na závěr jsme si prohlédli Kampu, kde jsme plnili ještě několik úkolů a naše soutěže si pak vyhodnotili. Celý den jsme si náležitě užili a doufáme, že naše nově získané vědomosti budeme využívat v hodinách vlastivědy, kde se o Praze právě učíme.