V měsíci říjnu proběhly na naší škole přednášky, které byly zaměřené na bezpečný pohyb ve virtuálním prostředí.

Tuto akci nám pomohli zrealizovat pracovníci liberecké organizace Maják, kteří pracovali ve dvouhodinových blocích s dětmi od třetí do deváté třídy včetně. Pomocí příběhů dětem vysvětlili základní pravidla bezpečného pohybu na internetu. Velký prostor byl věnován kyberšikaně, jak ji rozpoznat a jak postupovat v případě podezření na kyberšikanu. Děti byly seznámeny s nebezpečím sdílení osobních informací na internetu a nebezpečí kontaktu s cizími lidmi. Přednášky se nesly v neformálním, přátelském duchu a doufáme, že přispěly k lepší informovanosti dětí v této otázce.

Projekt Internet bez rizika byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.