Projektový den s názvem Volba povolání pro žáky 9.D.