Od dubna do června probíhal ročníkový projekt žáků 3. tříd na téma Moje město Česká Lípa, všechny třídy navštívili Vodní hrad Lipý, Šatlavu a městský úřad. O našem městě jsme se naučili spoustu nových informací, které jsme následně rozšířili ještě prací na projektu ve škole, kdy jsme vyhledávali informace na internetu a tvořili obrázky a plakáty.