Navštívili nás kamarádi z Gery! V úterý k nám přijela německá výprava složená ze dvou učitelů a šesti žáků. Děti mají v Německu už prázdniny, a tak se za námi vydaly podívat se na rozloučení 9. tříd a strávit s námi nějaký čas. Připravená akademie se našim hostům moc líbila, z programu byli nadšení. Ve středu nás naši kamarádi navštívili ve škole. Vřele jsme se přivítali. Děti si procvičovaly němčinu zábavnou formou. V němčině říkaly svá jména a také si zahrály židličkovanou. Ve čtvrtek jsme si společně zazpívali a rozloučili se. Němečtí kamarádi se vydali domů a my jim přejeme šťastnou cestu. Věřím, že si naše děti společný čas s dětmi z německé partnerské školy patřičně užily a zažily také hodně legrace a mají nové zážitky. Budeme se těšit v příštím roce na jarní setkání v Geře.

Pivarčová J., tř. uč.