Další informace o škole

Našim žákům nabízíme:

 • systematickou výuku cizích jazyků s angličtinou od první třídy
 • ve čtvrté a páté třídě zařazujeme rozšířenou výuku anglického jazyka na čtyři hodiny týdně
 • od šestého ročníku výuku druhého cizího jazyka, na výběr je jazyk německý nebo ruský
 • příjemné pracovní klima, tvořivý a vstřícný přístup pedagogů, individuální rozvoj nadání a talentu, otevřenou školu rodičům

Co ještě můžeme nabídnout?

 • obsáhlou nabídku mimoškolních aktivit vedených našimi pedagogy
 • příjemné prostředí školní družiny pro žáky prvního stupně v samostatných učebnách ŠD s dostatečným počtem míst ,  pro  starší žáky pobyt ve školním klubu
 • v odpoledních hodinách mají děti možnost sportovního vyžití a zapojit se do projektu “Sportuj ve škole“, chlapci od čtvrtých tříd se mohou stát členy Volejbalové akademie
 • jarní a zimní ozdravné pobyty pro žáky prvního stupně, ozdravné pobyty u moře
 • na druhém stupni pak lyžařské kurzy v Čechách i v zahraničí, pobytové a poznávací zájezdy do zahraničí  (např. Velká Británie, Švédsko a SRN)
 • projekty, tematické exkurze, koncerty, sportovní soutěže, kulturní programy, akademie
 • výuku  bruslení a plavání od 1. do 5.ročníku
 • prevenci proti sociálně patologickým jevům
 • nové metody při výuce přírodních věd
 • práci se žáky nadanými a žáky vyžadujícími speciální vzdělávací potřeby