Pěvecké sbory

Zvonek bude zpívat ke Dni seniorů

Děti ze sboru Zvonek (4.-9. třída) budou dne 14. října účinkovat na městské oslavě Dne seniorů, která se bude konat v ZUŠ v České Lípě. Naše vystoupení bude trvat pouze 5 minut, měli bychom začít zpívat v 14.45 h.. Prosím rodiče, aby umožnili svým dětem vystoupit a...

Začínáme už hned v září!

I v letošním školním roce se budeme scházet každou středu. Zkoušky Zvonečku (1.-3. třídy) se budou konat 13.30 - 14.00 h, Zvonek (4. - 9. třídy) bude mít zkoušky po nich : 14.00 - 14.45 h. Zkoušky se budou konat vždy v hudebně v prvním patře hlavní budovy. První...

První zpívání – pro nové prvňáčky!

I v letošním roce Zvonek spoluúčinkoval při slavnostním přivítání nových prvňáčků. Naši noví nejmenší spolužáci se sešli společně s rodiči před hlavním vchodem do školy, nejdříve je uvítaly naše mažoretky a potom jsme jim zapívali my - Zvonek. Uslyšeli tři písničky -...

Co nás čeká v září?

S dostatečně velkým předstihem oznamuji členům Zvonku (děti 4.-9. tříd), že 1. září budeme zase vítat prvňáčky! Proto se sejdeme na krátkou zkoušku ve středu 31.8. v 10 hodin v hudebně školy v 1. patře hlavní budovy, abychom si připomněli písničky, které dětem...

Zvonek zpíval na Městských slavnostech

Po dlouhé době jsme byli pozváni k vystoupení na Městských slavnostech. V bohatém programu měly své místo i školy z České Lípy a my jsme (Zvonek) tuto nabídku s chutí přijali. Kvůli sobotnímu předprázdninovému termínu jsme se tedy nesešli všichni - byli jsme jako těch...

Za odměnu v Třeskoprskách !

  To jsme se měli! Letos jsme za odměnu za celoroční činnost jeli na výlet do Třeskoprsk a ještě jsme se  svezli po Blaťáku - na krásně zrenovovaném parníku Máj. Kdo zná Čtyřlístek, určitě poznal, že jsme jeli (vlakem) do Doks u Máchova jezera. Čtyřlístek...

Zakládáme novou tradici?

Nový nápad děvčat ze Zvonku možná založí další pěknou tradici na naší škole. Na zpívání Zvonku před Vánocemi na chodbách školy se všichni vždy těší a neodmyslitelně patří k adventní tradici. Proto několik děvčat přišlo s nápadem zazpívat svým kamarádům i na...

Činnost sborů během června 2016

Co čeká naše sbory na konci školního roku? Kromě výletu do Doks ještě zpívání! Zvoneček bude 8. června zpívat na školní zahradě dětem z družiny (v době naší běžné zkoušky) a tam také děti dostanou  písemné informace k výletu. Zvonek  se zúčastní doprovodného programu...

Pojedeme na výlet!

Dobrý den, vážení rodiče, Závěrečný výlet obou sborů se bude konat dne 23. června 2016. pojedeme vlakem do Doks, kde máme v 9.30 h rezervovanou prohlídku Muzea čtyřlístku, potom se přesuneme k Máchovu jezeru, kde se  v 11.30 h svezeme parníkem. Cestu tam i zpět hradí...