Nástup do školy pro děti mladší než 6 let

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou...

Děti po odkladu v roce 2019/2020

Pokud bylo dítě u zápisu vloni na naší ZŠ, může fyzicky absolvovat celý zápis znovu nebo se mohou dostavit pouze zákonní zástupci a na formulářích zkontrolovat vyplněná data. Pokud bylo dítě vloni na zápisu na jiné škole, může absolvovat celý...

Den otevřených dveří

O správnosti výběru školy pro vaše dítě se můžete přesvědčit během dnů otevřených dveří, které nabízíme ve čtvrtek 2. a v pátek 3. dubna, a to vždy od 9.00 do 15.00 hodin. V tyto dny v dopoledních hodinách  můžete  zhlédnout výuku v prvních  třídách a přímo se do...