Co vašim dětem nabídneme?

Co vašim dětem nabídneme? skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima kvalitní výuka krásné třídy perfektní vybavení ICT – ve všech třídách  výuka na interaktivních tabulích (žádná novinka), angličtina od 1. ročníku v rámci dopoledního...

Jak postupovat při žádosti o doklad.

Budete-li žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné dodat: ŽÁDOST O ODKLAD + k žádosti o odklad patřičná doporučení. a) ZPRÁVU Z VYŠETŘENÍ v pedagogicko-psychologické poradně (nebo ze SPC) b) DOPORUČENÍ ODBORNÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE k odkladu (stačí i...

Jak postupovat pro zapsání do 1.třídy.

1) Provést registraci v elektronickém systému ZápisyOnline – registraci můžete udělat zde. 2) V systému se vygeneruje Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023. Tu je potřeba vytisknout a podepsanou doručit. (Pokud nechcete...

Nástup do školy pro děti mladší než 6 let

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou...

Děti po odkladu v roce 2019/2020

Pokud bylo dítě u zápisu vloni na naší ZŠ, může fyzicky absolvovat celý zápis znovu nebo se mohou dostavit pouze zákonní zástupci a na formulářích zkontrolovat vyplněná data. Pokud bylo dítě vloni na zápisu na jiné škole, může absolvovat celý...