Školní družina

Strašidelné soutěžení

Před podzimními prázdninami se děti ze ŠD proměnily ve strašidelné bytosti. V prostorách školy plnily úkoly, za které byly odměněny sladkostmi a drobnými dárečky. Velké poděkování za pomoc při organizování soutěží patří dětem ze ŠK. A především také rodičům za úžasné...

Veselá věda

4.10. - Se děti z oddělení paní vychovatelky J. Lopušanové a H. Sedláčkové zúčastnily ukázkové hodiny kroužku "Veselá věda ". Děti předváděné pokusy zaujaly a některé z nich proto chtějí uvedený kroužek navštěvovat.

Den zvířat 5.10.

Začátkem října navštívily děti z oddělení p.     vychovatelky Ležákové a Tomíčkové českolipské muzeum. Byla zde uspořádána poutavá a zajímavá akce, Den zvířat. Největším zážitkem pro děti byla živá zvířátka, která si děti mohly nejen z blízka prohlédnout, ale ti...