Ve čtvrtek 31.1. 2019 jsme ukončili 1. pololetí rozdáním vysvědčení. Celkem nás prospělo s vyznamenáním 17 žáků a z toho se samými jedničkami 7.

Všem patří velká gratulace. A zároveň všem žákům přeji hodně úspěchů ve druhém pololetí.