Erasmus +

 

 

 

Partnerský projekt ERASMUS – Living beside the water

Vážení rodiče a žáci, od letošního září nás čeká dvouletý mezinárodní projekt zaměřený na výměnu zkušeností a spolupráci jak mezi učiteli tak i mezi žáky. Tento projekt je financován grantem z Evropské unie a s námi se do něj zapojí Řecko, Španělsko, Itálie, Portugalsko a Litva.

Do projektu bude zapojeno zhruba 270 žáků ve věku 11 – 15 let, 80 učitelů a 200 rodičů, kteří nabídnou hostujícím žákům místo k pobytu během šesti setkání, která se v rámci projektu uskuteční.

Projekt si klade za cíl rozvíjet u dětí digitální dovednosti, komunikaci v anglickém jazyce, kritické myšlení a spolupráci, sebevyjádření, ekologické povědomí a znalosti o kulturní pestrosti Evropy.

Výjezdy do zahraničí

Součástí partnerského projektu jsou návštěvy zahraničních škol. Celkem vyjede asi 15 dětí do různých zemí (do každé země 3 žáci) a jejich cesta bude plně hrazena z grantu. Žáci budou ubytovaní v rodinách dětí z hostitelských škol. Každá škola ručí za výběr rodin, které budou zahraniční žáky ubytovávat.

Výběr dětí, které se zúčastní zahraničního výjezdu, bude plně v kompetenci školy a hlavním kritériem pro výběr bude práce na projektu v rámci ERASMUS klubu.

Práce na projektu

Práce na projektu bude probíhat v klubu ERASMUS, který se bude konat každou středu od 14.00 do 15.30.

ZAČÍNÁME JIŽ TUTO STŘEDU 11. ZÁŘÍ VE 14.00 V JAZYKOVÉ UČEBNĚ Č. 21

Setkání v České republice

V březnu 2020 proběhne druhé partnerské setkání u nás v České Lípě, proto se na Vás obracíme s prosbou o ubytování zahraničních žáků. Tento pobyt Vám i Vašemu dítěti nabízí jedinečnou příležitost poznat cizí kulturu a zvyky a procvičit si angličtinu v neformálním duchu.

Všechny informace budou podrobněji sděleny účastníkům projektu.
Žáci, kteří mají zájem o práci v klubu Erasmus si vyzvednou přihlášku u p.uč. Jindrové nebo Hankové.

Podrobné informace o projektu

Odkazy na články o projektu:
Living beside th water