Škola s rozšířenou
výukou cizích
jazyků

NOVINKY

8.6.2020

Otevření školy pro žáky 2.stupně.

25.5.2020

Nástup žáků 1.stupně do školy.

11.5.2020

Nástup žáků 9.tříd do školy

AKTUALITY

Otevření školy pro žáky 2.stupně

Vážení rodiče a zákonní zástupci, od 8.6.2020 zahajuje škola pro žáky 6. – 9.tříd realizaci vzdělávacích a socializačních aktivit. V tomto režimu bude škola fungovat v období od 8. do 30. června 2020.
Vzdělávací aktivity budou probíhat v třídních kolektivech do 15 žáků. Pokud je tedy ve třídě více jak 15 žáků, pak bude třída rozdělena na 2 skupiny. Rozdělení žáků a předání informace o obsazení jednotlivých skupin zajistí vždy třídní učitel. Vzdělávací aktivity budou probíhat pro jednotlivé třídy ve stanovený den a dle stanoveného rozvrhu. Začátek vzdělávací aktivity bude vždy v 8:30, konec v 10:30 (bez velké přestávky).

číst více…

Informace k přijímacím zkouškám

V souvislosti s opatřeními při onemocnění Covid -19 je stanoven termín jednotné přijímací zkoušky takto:

a) 8. června pro všechny čtyřleté maturitní obory
b) 9. června pro osmiletá gymnázia
c) 23. června náhradní termín (pro případ nemoci v řádném termínu)

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020

Jednotná přijímací zkouška se koná pouze v jednom termínu a uchazeč ji bude vykonávat na škole, kterou uvedl jako první v pořadí na přihlášce.

Informace k výuce žáků 9.tříd

Vážení rodiče,

sděluji Vám, že na základě rozhodnutí MŠMT se od 11. 5. 2020 opětovně otevírá škola pro žáky 9. ročníku, kteří se chystají na přijímací zkoušky na SŠÚčast žáků je zcela dobrovolná. Je však nutné žáka přihlásit do stanoveného termínu a vyplnit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ viz příloha. Výuka bude zaměřena pouze na přípravu žáků 9.tříd k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky a bude probíhat v úterý a ve čtvrtek od 8:55 do 12:35 (vždy 2 hodiny Čj a 2 hodiny M). Vzdělávací aktivity budou realizovány pro skupiny žáků, které budou tvořeny výhradně žáky 9. ročníků.

Přihlásit se musíte nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020.

Později již není možné žáka přihlásit!!!

číst více…

Ocenění společnosti Scio