Škola s rozšířenou
výukou cizích
jazyků

NOVINKY

9.5.2022

Pohár rozhlasu 6.-7.třídy.

6.5.2022

Exkurze 7.A do ZOO koutku v DDM Libertin.

4.5.2022

OK ve florbalu chlapců 8.-9.tříd.

AKTUALITY

Výsledky zápisu do 1.tříd

Ve dnech 26. – 28. dubna 2022 proběhl zápis do prvních tříd. Na naši školu se k zápisu dostavilo 70 dětí. Máme radost, že letošní zápis mohl opět proběhnout naživo.  Při samotném zápise musely děti prokázat některé schopnosti a dovednosti, které vyplývají z dokumentu “Desatero pro rodiče dítěte předškolního věku“. Ve školním roce 2022/2023 otevřeme tři první třídy. Děkujeme všem rodičům, kteří si pro vzdělávání svých dětí vybrali naši školu. Je to pro nás veliký závazek a budeme se snažit, abyste byli s naší prací spokojeni.

 

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2022/2023

Erasmus Day 2

Druhý den s Erasmem v Santanderu. Dopoledne další workshopy a prezentace tematické e-knihy ve škole. Odpoledne návštěva přírodního parku Cabarcéno.

číst více…

Erasmus Day 1

První den s Erasmem v Santanderu. Dopoledne recepce u ve škole a přijetí hejtmanem Kantábrie. Odpoledne workshop ve škole a pak výlet lodí podél pobřeží.

číst více…

OKRESNÍ KOLO POHÁRU ROZHLASU S ČESKOU SPOŘITELNOU

Dne 9. 5. se dvouleté covidové pauze konalo okresní kolo tradiční soutěže družstev v lehké atletice. V letošním roce se konalo v České Lípě a mladší žáci a žákyně si vedli velmi dobře. Chlapci obsadili výborné 2. místo a dívky se umístily na krásném třetím místě.

Ze všech výkonů bych ráda vyzdvihla výkony: Antonína Kříže v běhu na 1000 m 3 : 15, 11 – 1. místo, Adély Hadravové v běhu na 600 m 1 : 54, 58  – 2. místo, Tomáše Pitterlinga v hodu míčkem 52,33 m – 2. místo, Šarloty Šimákové ve skoku dalekém 394 cm – 3. místo a Adriany Malé ve skoku vysokém 134 cm – 2. místo.

Chtěla bych všem atletům z Tyršovky poděkovat za výborné výsledky a vzornou reprezentaci naší školy.

Okresní kolo ve florbale 8. a 9. ročníky

Ve středu 4.5. jsme se zúčastnili turnaje ve florbale mezi školami. Turnaj se konal v městské hale v České Lípě. Po vydařené skupině, kterou jsme prošli jako nůž máslem bez ztráty jediného bodu jsme následně narazili na ZŠ Slovanka v semifinále, které jsme podlehli. Poté jsme nestačili ani na ZŠ Jižní v boji o 3. místo a tak jsme skončili na ne příliš populárním 4. místě. Chtěl bych poděkovat všem klukům za super výkony a nasazení. Sestava: Vojta Mádlík, Lukáš Šindelář, Filip Novotný, Vojta Beránek, Radek Hölzel, Honza Dolejší, Tobiáš Burda a Jirka Petříček.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO UKRAJINSKÉ DĚTI – ВСТУП УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ У 1 РОК ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Pro zápis je určen termín  8. červen 2022 od 14:00 do 17:00 hod. v budově Základní školy, Dr. MiroslavaTyrše,  Česká Lípa, Mánesova 1526

Zákonní zástupci s sebou přinesou:
– doklady, kterými prokáží oprávněnost pobytu v ČR
– doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů)
– doklad o místě pobytu ve spádové oblasti

Kritéria pro přijetí:
– místo pobytu ve spádové oblasti
– sourozenec navštěvující naši školu

Зарахування до початкової школи для іноземців – біженців дата призначена на 08.06.2022 р. з 14:00 до 17:00 в приміщенні ДНЗ ім. Мирослава Тирше, Чеська Ліпа, Манесова 1526

Юридичні представники привезуть із собою:
– документи, що підтверджують легітимність перебування в Чехії
– підтвердження опіки над дитиною (для прийомних батьків)
– довідка про місцезнаходження в районі водозбору

Критерії прийому:
– місце проживання на території водозбору
– брат і сестра, які навчаються в нашій школі

 

Ocenění společnosti Scio