Škola s rozšířenou
výukou cizích
jazyků

NOVINKY

Homogenita skupin

Od pondělí 31.5.2021 se ruší homogenita skupin. To znamená, že výuka probíhat v i mezitřídních skupinách. Toto opatření se týká především cizích jazyků, tělesné výchovy a volitelných předmětů.

Provoz ŠD

ŠD v provozu 6,30 – 16,30 hod. – zachovány třídní kolektivy

Provoz ŠJ

ŠJ v provozu – výdej dle konce vyučování, dětí 1. stupně jsou automaticky přihlášeny podle svého pobytu ve škole. V případě, že žák nechce chodit do školní jídelny je NUTNÉ obědy odhlásit.

AKTUALITY

Volby do školské rady 2021 – základní informace

Volby do školské rady 2021 – základní informace

Ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) § 167, 168 vyplývá povinnost pro každou školu uspořádat volby do školské rady. 11. 7. 2021 končí tříleté období členů současné školské rady, proto je nutné upořádat nové volby. Školskou radu tvoří 6 členů (2 zástupci z řad zákonných zástupců žáků, 2 z řad pedagogických pracovníků a 2 jmenuje zřizovatel). Volby do školské rady proběhnou dne 23.6.2021. číst více…

Provoz školy od 31.5.2021

Všichni žáci se vzdělávají prezenčním způsobem

Od pondělí 31.5.2021 se ruší homogenita skupin. To znamená, že výuka probíhat v i mezitřídních skupinách. Toto opatření se týká především výuky cizích jazyků, tělesné výchovy a volitelných předmětů. číst více…

VAŠE ZEMĚ – NAŠE ZEMĚ projektový den v 6.A

Ve čtvrtek 10.6. jsme v 6.A měli projektový den zaměřený na země odkud pochází naši spolužáci – Mongolsko, Vietnam, Ukrajina a Slovensko.

Nejprve jsme se rozdělili do teamů nazvaných podle těchto zemí a projekt jsme zahájili krátkým brainstormingem, co o těchto zemích víme. Pokračovali jsme krátkými filmy o Vietnamu, o Mongolsku, o zajímavých místech na Slovensku a kultuře a cestování na Ukrajině.

číst více…

Virtuální setkání programu Erasmus + v Seixalu

V pondělí 24. května 2021 bylo zahájeno v pořadí třetí setkání našeho mezinárodního projektu Living Beside the Water. Virtuální setkání bylo pořádáno portugalskou střední školou Manuela Cargaleira z města Seixal. Nejprve jsme byli přivítáni paní Fatimou Verrisimo, koordinátorkou projektu, poté promluvila paní Lurdes Ribeiro, ředitelka školy, a pak jsme postupně představili naše teamy. Po úvodu následovala hudební chvilka – žák z portugalské školy zahrál na akordeon lidové písně.

číst více…

VIRTUÁLNÍ SETKÁNÍ V SEIXALU – DEN 4

Předposlední den virtuálního setkání v Portugalsku započal prezentací a komentováním plakátů, které děti předchozí den vytvářely. Kromě zhlédnutí finální podoby plakátů jsme se dozvěděli také mnoho nových a zajímavých informací. Českou republiku reprezentoval Šimon Janoušek. Připomněl důležitost vodních ploch se zaměřením na Holanské rybníky a Máchovo jezero. Slouží k rybaření, v jejich blízkosti žijí také chránění živočichové a rostou chráněné druhy rostlin. Litva představila romantický snímek klášterního komplexu Pažaislis. Řecko se, vzhledem ke své poloze, zaměřilo na lodě a také sdílelo e-book s informacemi o důležitosti vodního faktoru. Důraz byl kladen i na historii z období antiky. Itálie přiblížila přístav v Livornu. Španělsko se věnovalo Kantaberskému moři. Členité pobřeží, písečné pláže a rybářská městečka lákají turisty k návštěvě. Portugalsko uzavíralo přehled plakátů. Dozvěděli jsme se informace o přehradách v oblasti Alentejo. Přehrady slouží jako důležitý zdroj pro zavlažování vyprahlé krajiny.

Druhá část setkání byla věnována platformě eTwinning. Díky ní mohou učitelé, žáci z různých evropských zemí komunikovat, spolupracovat a zapojovat se do projektů. Od roku 2014 je součástí Erasmus+. Učitelé a žáci zapojeni do projektu pracují s prostředím TwinSpace. Učitelé z Portugalska nás seznámili s fungováním této platformy. Děti se dozvěděly, k čemu slouží jednotlivé záložky – členové, chatovací místnost, fórum, ale i podpora, která vás provede platformou krok po kroku. Děti si také mohly vyzkoušet, jakým způsobem do ní mohou přispívat, jak a kam vkládat například videa, fotky a jiné soubory.

Homogenita skupin

Od pondělí 31.5.2021 se ruší homogenita skupin. To znamená, že výuka probíhat v i mezitřídních skupinách. Toto opatření se týká především cizích jazyků, tělesné výchovy a volitelných předmětů.

Ocenění společnosti Scio