Škola s rozšířenou
výukou cizích
jazyků

NOVINKY

12.6.2019

Exkurze žáků 9.tříd do SRN (Königstein). Projektový den v 8.B. Exkurze žáků 7.A a 7.C do SRN (Oyibin).

11.6.2019

Přednáška na téma HIV pro žáky 9.tříd.

AKTUALITY

Květnový sběr starého papíru

V měsíci květnu proběhl na naší škole poslední sběr starého papíru v tomto školním roce. Celkem nasbírali žáci 1. stupně 11 085 kg. Nejvíce přinesli žáci těchto tříd:

  1. místo  5.C   1 652 kg
  2. místo  4.C   1 303 kg
  3. místo  1.A    1 223 kg

Všem žákům i rodičům děkujeme za spolupráci.

Školní výlet na Königstein

Ve středu 12. 6. 2019 si žáci ze tříd 9.A, 9.B a 9.C vyjeli na výlet na pevnost Königstein, která leží nedaleko českých hranic u městečka Bad Schandau. Žáci si prohlédli pevnost, prošli se po hradbách, odkud jsou ze všech stran nádherné výhledy do kraje, a dozvěděli se zajímavé informace – například to, že pevnost patřila dříve Čechům a disponuje druhou nejhlubší studnou v Evropě. Na zpáteční cestě se děti zastavily v obchodě, kde si mohly koupit občerstvení a malé dárky pro rodiče a přátele. Výlet se velmi vydařil, určitě i díky krásnému počasí.

Moje město Česká Lípa

V červnu třídy 3.A a 3.C zpracovaly a vyhodnotily svůj několikaměsíční projekt na téma Moje město Česká Lípa, v průběhu kterého se zabývaly historií i současností města. Během práce v projektu jsme navštívili několik významných míst v České Lípě, např. muzeum, šatlavu, centrum tisku , městský úřad, v městské knihovně jsme se dozvěděli něco o pověstech Českolipska. Informace , které jsme se v těchto místech dozvěděli, jsme na závěr zpracovali ve skupinách.

číst více…

Exkurze do Turnova

Ve středu 5.6. se třídy 2.A a 5.B vydaly do MUZEA ČESKÉHO RÁJE v Turnově. Prohlédli jsme si expozice a vypracovali úkoly na pracovních listech. Pak jsme se přesunuli do dílny, kde jsme si vyrobili věnečky z ovčí vlny. V blízké restauraci jsme měli objednaný oběd (řízek, brambory, salát a limonádu). Po dobrém obědě jsme se přesunuli do Radvánovic – Šťastné země. Tady jsme využili bludiště, trampolíny i stánek s občerstvením. Celý den se nám mimořádně vydařil, dokonce i počasí nám přálo. Tento projekt byl financován z rozpočtu Libereckého kraje.