Škola s rozšířenou
výukou cizích
jazyků

NOVINKY

Provoz ŠD

ŠD v provozu 6,30 – 16,30 hod. – zachovány třídní kolektivy

Provoz ŠJ

ŠJ v provozu – výdej dle konce vyučování, dětí 1. stupně jsou automaticky přihlášeny podle svého pobytu ve škole. V případě, že žák nechce chodit do školní jídelny je NUTNÉ obědy odhlásit.

Provoz školy od 12.4.2021

Od 12.4.2021 se budou žáci 1. stupně vzdělávat rotačním způsobem. Jeden týden prezenčně ve škole, druhý distančně doma. 2. stupeň pokračuje v distanční výuce.

AKTUALITY

Informace ke školní docházce od 3.5.2021

Od pondělí 3.5.2021 bude na 2.stupni výuka probíhat rotačním způsobem.

V týdnu od 3.5. do 7.5. 2021 docházejí do školy 6. a 8. třídy (7. a 9.třídy mají distanční výuku).

V následujícím týdnu dojde k prohození tříd 2.stupně.

Žáci 1.stupně pokračují ve stávajícím režimu.

Rozvrh hodin pro sudé týdny s platností od 3.5.2021

Rozvrh hodin pro liché týdny s platností od 10.5.2021

číst více…

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

POUZE NOVINY, ČASOPISY A LETÁKY, ne karton a směsný papír.

Svázaný a zvážený papír noste do školy do 20.5. 2021 ( čtvrtek) nejpozději do 8:30, protože je sběr hned po naložení kontejneru odvezen do sběrny. Rodiče, kteří vezou sběr přímo do výkupny ( Kovošrot Česká Lípa v Dubici ), prosím, aby lístek ze sběrny odevzdali své třídní učitelce do 19.5. 2021 (středa). Všem děkuji za spolupráci.

Hledání pokladu Dr. M. Tyrše

V sobotu 24. dubna se uskutečnilo terénní cvičení pro šesté ročníky v podobě hledání pokladu. Při slunečném počasí si žáci zopakovali učivo, vyzkoušeli práci s mobilní aplikací Mapy.cz, překonali několik překážek a na všechny statečné čekal v cíli sladký poklad. Někteří si připomněli čtvrteční Den Země a při hledání pokladu hledali také odpadky, které s sebou vláčeli celou cestu a za to jim děkujeme. Jiní zase potkali stáda divé zvěře. Příjemnou jarní procházku o délce asi 15 kilometrů s trochou dobrodružství si užilo bezmála padesát účastníků včetně rodinných příslušníků.

Mgr. Z. Brož

číst více…

Výzkum pedagogické fakulty UK a MUNi

Vážení rodiče a zákonní zástupci, naše škola se bude podílet na realizaci celonárodního výzkumu s podporou Grantové agentury České republiky: Analýza determinantů sebehodnocení znalostí anglického jazyka a motivace k učení se anglickému jazyku (grant č.: 20-05484S).

číst více…

Ocenění společnosti Scio