Škola s rozšířenou
výukou cizích
jazyků

NOVINKY

8.6.2020

Otevření školy pro žáky 2.stupně.

25.5.2020

Nástup žáků 1.stupně do školy.

11.5.2020

Nástup žáků 9.tříd do školy

AKTUALITY

Oznámení o udělení volných dnů

Oznamuji Vám, že na pondělí 29. června 2020 a úterý 30. června 2020 vyhlašuji pro všechny žáky Základní školy Dr. Miroslava Tyrše volné dny v souladu s § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

Zdůvodnění:

  • dezinfekce prostor budovy
  • plánovaná oprava a údržba

Organizační zajištění:
Rodiče budou o vyhlášení volných dnů prokazatelným způsobem informování prostřednictvím písemné informace, umístěním informací na webové stránce školy a vyvěšením informačních letáků na viditelném veřejném místě.

S pozdravem
Mgr. Antonín Lačný
ředitel školy

Otevření školy pro žáky 2.stupně

Vážení rodiče a zákonní zástupci, od 8.6.2020 zahajuje škola pro žáky 6. – 9.tříd realizaci vzdělávacích a socializačních aktivit. V tomto režimu bude škola fungovat v období od 8. do 30. června 2020.
Vzdělávací aktivity budou probíhat v třídních kolektivech do 15 žáků. Pokud je tedy ve třídě více jak 15 žáků, pak bude třída rozdělena na 2 skupiny. Rozdělení žáků a předání informace o obsazení jednotlivých skupin zajistí vždy třídní učitel. Vzdělávací aktivity budou probíhat pro jednotlivé třídy ve stanovený den a dle stanoveného rozvrhu. Začátek vzdělávací aktivity bude vždy v 8:30, konec v 10:30 (bez velké přestávky).

číst více…

Informace k přijímacím zkouškám

V souvislosti s opatřeními při onemocnění Covid -19 je stanoven termín jednotné přijímací zkoušky takto:

a) 8. června pro všechny čtyřleté maturitní obory
b) 9. června pro osmiletá gymnázia
c) 23. června náhradní termín (pro případ nemoci v řádném termínu)

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020

Jednotná přijímací zkouška se koná pouze v jednom termínu a uchazeč ji bude vykonávat na škole, kterou uvedl jako první v pořadí na přihlášce.

Ocenění společnosti Scio