Škola s rozšířenou
výukou cizích
jazyků

NOVINKY

Homogenita skupin

Od pondělí 31.5.2021 se ruší homogenita skupin. To znamená, že výuka probíhat v i mezitřídních skupinách. Toto opatření se týká především cizích jazyků, tělesné výchovy a volitelných předmětů.

Provoz ŠD

ŠD v provozu 6,30 – 16,30 hod. – zachovány třídní kolektivy

Provoz ŠJ

ŠJ v provozu – výdej dle konce vyučování, dětí 1. stupně jsou automaticky přihlášeny podle svého pobytu ve škole. V případě, že žák nechce chodit do školní jídelny je NUTNÉ obědy odhlásit.

AKTUALITY

Volby do školské rady 2021 – základní informace

Volby do školské rady 2021 – základní informace

Ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) § 167, 168 vyplývá povinnost pro každou školu uspořádat volby do školské rady. 11. 7. 2021 končí tříleté období členů současné školské rady, proto je nutné upořádat nové volby. Školskou radu tvoří 6 členů (2 zástupci z řad zákonných zástupců žáků, 2 z řad pedagogických pracovníků a 2 jmenuje zřizovatel). Volby do školské rady proběhnou dne 23.6.2021. číst více…

Provoz školy od 31.5.2021

Všichni žáci se vzdělávají prezenčním způsobem

Od pondělí 31.5.2021 se ruší homogenita skupin. To znamená, že výuka probíhat v i mezitřídních skupinách. Toto opatření se týká především výuky cizích jazyků, tělesné výchovy a volitelných předmětů. číst více…

Skvělá zpráva z celostátního kola Olympiády v českém jazyce

Anička Kulhánková z 9. C se stala suverénní vítězkou okresního i krajského kola této soutěže. Náš Liberecký kraj  reprezentovala v celostátním kole 47. ročníku Olympiády v českém jazyce. Ve slohových a gramatických úlohách i v mluveném projevu poměřovalo  52 nejlepších soutěžích ze všech koutů celé České republiky své znalosti ve dnech 16.  – 22. června 2021. Anička získala krásné 2. místo. Děkujeme jí za výbornou reprezentaci naší školy, města i celého Libereckého kraje.

Hodně štěstí a radosti v životě, Aničko.

Vystoupení v parku M. Horákové

Každoročně se v červnu koná pietní akt, kdy si připomínáme osudy obětí komunismu v parku Milady Horákové. Na politickou situaci po r. 1948 reagovali svým projevem historik Mgr. L. Smejkal a starostka Ing. J. Volfová. Naše žákyně z 9. C také dne 21. 6. přispěly svým zpěvem k uctění památky M. Horákové. Za doprovodu p. uč. K. Stankové zazpívaly dvě písně. Rády bychom touto cestou poděkovaly těmto žákyním – Helence K., Amálce L., Aničce Č., Elišce O., Evičce D. a Míše Š.

J. Kalivodová, K. Stanková

číst více…

VAŠE ZEMĚ – NAŠE ZEMĚ projektový den v 6.A

Ve čtvrtek 10.6. jsme v 6.A měli projektový den zaměřený na země odkud pochází naši spolužáci – Mongolsko, Vietnam, Ukrajina a Slovensko.

Nejprve jsme se rozdělili do teamů nazvaných podle těchto zemí a projekt jsme zahájili krátkým brainstormingem, co o těchto zemích víme. Pokračovali jsme krátkými filmy o Vietnamu, o Mongolsku, o zajímavých místech na Slovensku a kultuře a cestování na Ukrajině.

číst více…

Virtuální setkání programu Erasmus + v Seixalu

V pondělí 24. května 2021 bylo zahájeno v pořadí třetí setkání našeho mezinárodního projektu Living Beside the Water. Virtuální setkání bylo pořádáno portugalskou střední školou Manuela Cargaleira z města Seixal. Nejprve jsme byli přivítáni paní Fatimou Verrisimo, koordinátorkou projektu, poté promluvila paní Lurdes Ribeiro, ředitelka školy, a pak jsme postupně představili naše teamy. Po úvodu následovala hudební chvilka – žák z portugalské školy zahrál na akordeon lidové písně.

číst více…

Ocenění společnosti Scio