Škola s rozšířenou
výukou cizích
jazyků

NOVINKY

Provoz ŠD

ŠD v provozu 6,30 – 16,30 hod. – zachovány třídní kolektivy

Provoz ŠJ

ŠJ v provozu – výdej dle konce vyučování, dětí 1. stupně jsou automaticky přihlášeny podle svého pobytu ve škole. V případě, že žák nechce chodit do školní jídelny je NUTNÉ obědy odhlásit.

Provoz školy od 12.4.2021

Od 12.4.2021 se budou žáci 1. stupně vzdělávat rotačním způsobem. Jeden týden prezenčně ve škole, druhý distančně doma. 2. stupeň pokračuje v distanční výuce.

AKTUALITY

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/22

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/22 

Zápis bude organizován pouze formální částí, tedy bez osobní přítomnosti dítěte.

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

číst více…

1.místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce

S radostí blahopřejeme Aničce Kulhánkové z 9. C, která minulý týden s naprostým přehledem zvítězila v krajském kole  Olympiády v českém jazyce. Anička nenašla v mluvnické, ani v  slohové části náročné  soutěže konkurenta a 1. místo jí právem náleží.
Bude naši školu, město a celý Liberecký kraj reprezentovat v celostátním klání nejlepších češtinářů.
Děkujeme a držíme pěsti!

Mgr. L. Kohoutková

Krajské kolo olympiády z AJ

V pondělí 22.3. reprezentoval Alex Angolares z 9.C naši školu v krajském kole olympiády v anglickém jazyce. Soutěž probíhala opět online a měla dvě části. Nejprve byl test zaměřený na poslech a porozumění textu, následovala ústní část, do které postoupilo prvních 16 žáků.

Alex se úspěšně probojoval přes první část a v ústním kole mluvil na téma „naše škola“.  Celkově získal 103 bodů a umístil se na pěkném 15. místě.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

VIRTUÁLNÍ SETKÁNÍ PROJEKTU ERASMUS PLUS LIVING BESIDE THE WATER – 5.DEN

Pátý den. V pátek se uskutečnilo naše poslední online setkání tohoto týdne v rámci projektu Erasmus. Hlavním tématem dnešního setkání bylo představení online knih ve StoryJumperu. Jednotlivé týmy vystupovaly se svými příběhy. Prezentovala se historie vodního faktoru v blízkosti města. Řecko, Itálie a Česká republika vyprávěly o vodstvu: jezero Pamvotida, Toskánské moře a řeka Ploučnice. Český tým zastupovala děvčata z 9. C – Kačka Pokorná, Eliška Knapová, Týna Petříčková, Nikča Zemanová a Eva Dandová. Děvčata si nachystala povídání o řece Ploučnici se zaměřením na její historický vývoj. Jejich zpracování tématu a přednesy byly na vysoké úrovni. Portugalsko, Litva a Španělsko si připravily informace o městech Seixal, Santander a hradu Kaunas. Všechny online knihy byly velmi povedené, zajímavé po obsahové i grafické stránce. Děti a jejich učitelé si za svou práci zaslouží velkou pochvalu a poděkování! Týden utekl velmi rychle a my se budeme brzy těšit na další setkání v Portugalsku.

VIRTUÁLNÍ SETKÁNÍ PROJEKTU ERASMUS PLUS Living Beside the Water

DEN 1
V pondělí 15. března jsme zahájili týdenní setkání projektu Erasmus + Living Beside the Water. Jedná se v pořadí o druhé setkání našeho projektu šesti škol, které tentokrát pořádá naše škola. V současné době se samozřejmě jedná o mobilitu virtuální.
V čase schůzky se připojilo 54 účastníků ze šesti zemí: z Řecka, Litvy, Itálie, Portugalska, Španělska a od nás z České Lípy. Jedním z dnešních účastníků byla také paní starostka ing. Jitka Volfová, která přivítala účastníky setkání, a oficiálně zahájila tuto virtuální mobilitu jménem města Česká Lípa.

číst více…

Ocenění společnosti Scio