Škola s rozšířenou
výukou cizích
jazyků

NOVINKY

22.9.2021

Exkurze žáků 7.B,C do parku Mirakulum

21.9.2021

Exkurze žáků 8.B,C,9.C na Sněžku.

AKTUALITY

ÚSPĚCH NAŠICH SPORTOVCŮ V PŘESPOLNÍM BĚHU

Ve středu 22.9. se nejlepší sportovci 1. stupně naší školy zúčastnili okresního kola v přespolním běhu, které se konalo na lesních cestách Rasovy Hůrky. Mladí závodníci se v několika kategoriích a délkách tratí ( od 500 m až po 1 km ) vůbec neztratili. Ve velké konkurenci škol dosáhla nejlepšího umístění, tedy 1. místa děvčata ze 3. tříd, ve složení Abrahamová Nikola, Kalinová Barbora, Šturmanová Veronika a Hodanová Theodora.                                      Výborného 3. místa dosáhli také chlapci ze 3. tříd, ve složení Alexa Jakub, Máslo Matyáš, Cina Dominik, Šimko Petr a děvčata z 5. tříd ( Beránková Eliška, Diartová Ella, Hodanová Rozálie a Ritschelová Vanesa).

Gratulujeme nejen jim, ale i všem dětem, které se opravdu snažily a mezi ostatními školami se neztratily. Děkujeme.

Nabídka  pro 9. třídy – burzy škol

V rámci profesní orientace letos umožníme žákům 9. tříd návštěvu veletrhu středních škol v Liberci – tzv. Educa. Dopravu poskytuje Liberecký kraj žákům zdarma. Naše škola pojede 12. 10. 2021.
V České Lípě proběhne tradičně Burza škol, a to v Crystalu 3. 11. 2021. Na tuto akci nebudeme žáky uvolňovat z vyučování. Burza probíhá celý den až do 17h, takže se žáci mohou zúčastnit s rodiči po vyučování.
Plánujeme také besedy s pracovníky Úřadu práce, rovněž se zaměřením na volbu studia a budoucího povolání. Po domluvě termínů pro jednotlivé 9. třídy vás budeme průběžně informovat prostřednictvím třídních učitelů.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU – 21.10. 2021

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Svázaný a zvážený papír noste do školy do 21.10. 2021 (čtvrtek) nejpozději do 8:30, protože je sběr hned po naložení kontejneru odvezen do sběrny. Rodiče, kteří vezou sběr přímo do výkupny ( Kovošrot Česká Lípa v Dubici), prosím, aby lístek ze sběrny odevzdali své třídní učitelce do 20.10. 2021 (středa). Všem děkuji za spolupráci.

Informace k provozu školy od 13.9.2021

Od 13. 9. 2021 není ve školách a školských zařízeních povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání.

V případě, kdy dítě, žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.

Odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest není dostatečně omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).

Ocenění společnosti Scio