Škola s rozšířenou
výukou cizích
jazyků

NOVINKY

14.1.2020

Okresní kolo dějepisné olympiády.

5.1.-10.1.2020

Lyžařský kurz pro žáky 6.-7.tříd – Herlíkovice.

6.12.2019

Exkurze žáků 9.tříd do firmy Festool.

AKTUALITY

Let do vesmíru

Dnes měly možnost 4. ročníky zažít let do vesmíru a poznat blíže všechny planety. I když jsme letěli jen jako, tak projekce ve vesmírném stanu, v naší tělocvičně, byla téměř dokonalá a my zůstali v úžasu. číst více…

Tříkrálová soutěžní výstava

V prosinci proběhla v pavilonu soutěžní výstava o nejkrásnější Tři krále, která byla vyhodnocena v prvním lednovém týdnu samotnými účastníky. Sešlo se spoustu krásných výrobků i obrázků, které vyráběli někteří žáci ve spolupráci s rodiči, kterým tímto děkujeme. Nejlepší práce byly odměněny diplomy a sladkými odměnami. Všem žákům, kteří se letos zúčastnili, děkujeme za snahu a těšíme se zase na příští ročník.

číst více…

Tříkrálová sbírka 2020 na Tyršovce

Tříkrálová sbírka 2020 opět podpoří zdravotně hendikepované děti a nákup nového Sociálního automobilu

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v ČR, kterou organizačně zajišťuje Charita ČR, v České Lípě pak Farní charita Česká Lípa. Ve dnech od 1. do 14. ledna bude možnost přispět na různých místech měst a obcí do zapečetěných kasiček označených logem Charity ČR  a podpořit nákup nové speciálně upravené dodávky pro svoz zdravotně hendikepovaných dětí do školy a ze školy, který v našem regionu zajišťuje Farní charita Česká Lípa díky projektu Sociální automobil….

číst více…

Ocenění společnosti Scio