Škola s rozšířenou
výukou cizích
jazyků

NOVINKY

AKTUALITY

Cvičení v přírodě

Z důvodu špatné předpovědi počasí se Cvičení v přírodě přesouvá pro 1.stupeň na středu 23.9.2020 a pro 2.stupeň na čtvrtek 24.9.2020.

Roušky ve škole

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žákyně a žáci, od 18. 9. je v celé ČR nařízeno nosit roušky ve všech prostorách škol, tedy i při výuce s výjimkou žáků a pedagogů 1. – 5. ročníků, toto opatření se týká samozřejmě i naší školy. Aktuálně dle dnešního nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR jsou roušky povinné nejen ve společných prostorách školy, ale i během výuky ve třídách.
číst více…

Sběr starého papíru

Pouze noviny, časopisy a letáky, ne karton a směsný papír.

Svázaný a zvážený papír noste do školy do 20.10. 2020 (úterý) nejpozději do 8:30, protože je sběr hned po naložení kontejneru odvezen do sběrny. Rodiče, kteří vezou sběr přímo do výkupny (Kovošrot Česká Lípa v Dubici), prosím, aby lístek ze sběrny odevzdali své třídní učitelce do 19.10. 2020 (pondělí). Všem děkuji za spolupráci.

Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitel Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvkové organizace, Mgr. Antonín Lačný vyhlašuje volby do školské rady, které se uskuteční 23. – 26.11.2020.

Ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) § 167, 168 vyplývá povinnost pro každou školu uspořádat volby do školské rady. V listopadu 2020 končí tříleté období členů současné školské rady, proto je nutné uspořádat nové volby. Školskou radu tvoří 6 členů (2 zástupci z řad zákonných zástupců žáků, 2 z řad pedagogických pracovníků a 2 jmenuje zřizovatel). Volby do školské rady proběhnou dne 23. – 26.11.2020.

číst více…

Povinné roušky – nařízení MZČR

Vážení rodiče, od čtvrtka 10.9.2020 jsou z důvodu nařízení MZČR ve společných prostorách školy a školní jídelny (chodby, šatny, WC, atd…) povinné roušky. Toto nařízení se netýká učeben, kde bude probíhat výuka. Prosíme o dohlédnutí, aby byly děti od čtvrtka 10.9.2020 vybaveny rouškami.
Toto nařízení je platné do odvolání.

Děkujeme za spolupráci
Vedení školy

Ocenění společnosti Scio